سیر تکاملی نظرات محسنی اژه ای درباره حصر

Posted on ژانویه 2, 2015

0a

محمدجواد اکبرین درباره موضع اخیر محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد مطلبی را در فیس بوک خود نوشته است که عینا در پی می آید:

یک نظریه جدید حقوقى مى‌گوید اگر در گذشته به پرونده متهمى رسیدگى و دادگاه تشکیل مى‌شد از این پس به جاى سه مرحله‌ى «تشکیل پرونده، رسیدگى و دادگاه» یک مرحله کافى است و اسمش هست «نوعى رسیدگى» که بر خلاف «رسیدگى» نه نیازى به تشکیل پرونده دارد نه دادگاه!

مُبدع این کشف حقوقى، آقاى محسنى اژه‌اى، سخنگوى قوه قضائیه است که دیروز گفت به موضوع حصر «به نوعى رسیدگى شده اما هیچ پرونده و دادگاهى در این‌باره تشکیل نشده…»

من اما تصمیم گرفتم دیگر به او گیر ندهم چون به این نتیجه رسیدم شرایط میرحسین و خانم رهنورد و آقاى کروبى با همه سختى‌اش، از شرایط آقاى محسنى اژه‌اى سخت‌تر نیست؛ این سخنگوى قوه قضاییه چند سال است که هر جا مى‌رود باید توضیح دهد؛ به پنج نمونه زیر نگاه کنید؛ شما جاى آقاى اژه‌اى باشید کم نمى‌آورید؟

۱-  محسنى اژه‌اى ٩ اسفند ٨٩

«ارتباطات آنها اعم از رفت و آمد و تماس‌های تلفنی محدود شده و اگر لازم باشد محدودیت‌هایی برای برقراری ارتباط بین آنها و سایر عوامل فتنه ایجاد می‌شود.»

۲- محسنى اژه‌اى ١۴ شهریور ٩٠

«برخی از افراد به نفع خودشان است که محدود شوند ولی در آئین دادرسی تعبیر حصر خانگى وجود ندارد».

۳- محسنى اژه‌اى ٢٢ مهر ٩٢

«پرونده [حصر] به جایی احاله نشده…»

۴- محسنى اژه‌اى ٢٠ آبان ٩٢

«آنها حصر خانگى شدند چون مجرم بودند و به مردم ظلم کردند؛ در خصوص افراد مذکور تصمیماتى اتخاذ شده…»

۵- محسنى اژه‌اى ١۶ دى (دیروز)

«… به نوعى رسیدگى شده اما هیچ پرونده و دادگاهى در این باره تشکیل نشده…»

Advertisements
Posted in: اخبار