مانع تراشی برای حضور بانوان بر سر مزار آیت الله منتظری

Posted on دسامبر 22, 2014

01

در چهارمین سالگرد درگذشت فقیه عالیقدر، حضرت آیت الله العظمی منتظری، بار دیگر مقامات مسئول برای علاقمندان و بستگان و دوستان ایشان که خواستار حضور بر سر مزارشان بودند، ایجاد مانع و مشکل کردند.

در این رابطه از سوی بیت آن مرجع عالیقدر این خبر در اختیار کلمه قرار گرفت:

با کمال تأسف امسال نیز به محض حضور بانوان بر مزار فقیه عالیقدر ممانعت به عمل آمد؛ و نهایتا خواستار خروج آنان از محل مزار شریف آن مرجع آزاده جهان اسلام گشتند.

«تو در نماز عشق چه خواندی؟

که سالهاست …

این شحنه های پیر

از مرده ات هنوز پرهیز می کنند»

 

که کوته فکران زمان و …

از مزار تو نیز هراسانند ….

 

«شکست قامت عدل و فتاد رایت داد

کجاست دست نوازشگر حمایت تو؟»

Advertisements
Posted in: اخبار