۴سال زندان برای مخالف سلطنت مطلقه سعودی

Posted on دسامبر 17, 2014

0index

یک فعال سعودی به جرم آنکه خواستار « سلطنت مشروطه» در عربستان شده به تحمل ۳۰۰ضربه شلاق و چهار سال زندان محکوم شده است.

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه المنار فلسطین ، انجمن سعودی حقوق بشر اعلام کرد یک قاضی سعودی این حکم را برای عمر سعید صادر کرده است.

این چهارمین عضو انجمن سعودی حقوق بشر است که امسال به زندان محکوم شده است.

این انجمن چندین بیانیه صادر و در آن از خانواده حاکم بر عربستان و وضع حقوق بشر در این کشور انتقاد کرده است.

انجمن نامبرده در بیانیه ای اعلام کرد عمر سعید در جلسه محرمانه محاکمه ، نماینده قانونی نداشت.

وزارت دادگستری عربستان نیز از توضیح درباره این حکم خودداری کرد.

آدام کوگل فعال در زمینه حقوق بشر و پژوهشگر امور خاورمیانه و سازمان دیده بان حقوق بشر نیز گفت قضیه عمر سعید یک نمونه دیگر ناراحت کننده از مخالفت مقامات سعودی با هرگونه انتقاد از قوانین سعودی یا نقض حقوق بشر در عربستان است.

Advertisements
Posted in: اخبار