مخالفت دادستانی تهران با اعزام هوتن دولتی به بیمارستان

Posted on دسامبر 13, 2013

0index

مقامات دادستانى تهران علیرغم نظر پزشک قانونى با اعزام “هوتن دولتى” به بیمارستان مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار کلمه، در حالى که هوتن دولتى زندانى سیاسى محبوس در بند ٣۵٠ اوین در ١۵ روز از اعتصاب غذاى اعتراضى خود به سر مى برد، دادستانى تهران نظر پزشک قانونى را در مورد لزوم درمان این زندانى سیاسى خارج از زندان نادیده گرفته است.

در پى اعتصاب غذاى این عضو زندانى جبهه ملى ایران، پزشک قانونى شنبه هفته جارى با حضور در زندان اوین و معاینه این زندانى سیاسى کتبا اعلام کرده است که به دلیل “بیمارى قلبى، درد کمر و زانو” وى بایستى “مکررا” از زندان به بیمارستان اعزام شده و تحت نظر باشد، با این حال دادستانى تهران با اعزام این زندانى سیاسى در روز یکشنبه جهت پى گیرى امور درمانى قلب در بیمارستان آتیه با وجود تعیین وقت از سوى خانواده و انتظار آنها، مخالفت کرده است.

هوتن دولتى مسئول سازمان دانش جویان و دانش آموختگان جبهه ملى ایران که از بیمارى هاى متعدد جسمى رنج مى برد در اعتراض به عدم رسیدگى مسئولان زندان و دادستانى تهران به وضعیت درمانى اش از روز پنج شنبه هفتم آذرماه اقدام به اعتصاب غذاى اعتراضى و نامحدود کرده است.

هوتن دولتى که از ٨ ماه پیش در زندان اوین محبوس است از بیمارى قلبى) مشکل دریچه میترال، ضربان بالا و افت فشارخون ( رنج مى برد و پزشکان متخصص وضع قلبى وى را حساس و خطرناک توصیف کرده اند. این زندانى سیاسى همچنین دچار عرضه دیسک کمر و مشکل حرکتى در زانوى راست خود است.

این عضو زندانى جبهه ملى ایران درپى بى توجهى مسئولان اعلام کرده است که با هزینه شخصى مداوا شود اما با این حال مسئولان ذى ربط در دادستانى و بهدارى زندان اوین از اقدام درمانى براى این زندانى سیاسى خوددارى مى کنند.

هوتن دولتى که از هموطنان اهل سنت است، ٢۶ اسفند ٩١ توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ٢٠٩ منتقلشد، وى که از اواخر فروردین سال جارى در بند ٣۵٠ اوین محبوس است با اتهام عضویت در جبهه ملى، تبلیغ علیه نظام و ساخت مستند براى شبکه تلویزیونى ایران فردا در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى مقیسه ابتدا به سه سال حبس تعزیرى محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ١/۵ سال حبس تعزیرى و ١/۵ سال حبس تعلیقى و نیز ۵ سال محرومیت از فعالیت در فضاى مجازى و عضویت در احزاب سیاسى تغییر کرد.

Advertisements
Posted in: اخبار