دست دادن زن يا دست بوسيدن كدام يك حرام است؟

Posted on آوریل 8, 2011

0برخی از سایتهای شیعه عکس دست دادن پادشاه عربستان سعودی با یک دانشجوی دختر را منتشر کردند و خیلی روی آن مانور دادند  گویا  برای اولین بار است که  چنین امری اتفاق می افتد و عمل زشتی انجام شده ولی همین سایتها ولی امر خودشان را فراموش نموده اند که مرتکب چه جنایات و گناه هایی می شوند، از تجاوزات جنسی کهریزک و اوین و رسوایی جنسی نماینده سیستانی در عراق و غیره که بگذریم خواهيم دید که ولی امر ساختگی روافض نه تنها با دختران دانشجو دست می دهد بلکه دست بوسی می کند و همین دلقک های مذهبی تا دیروز در ایران دست زنهای خارجی را می بوسیدند!!!.   باور  نمی کنید؟

 

 

 

و دهها سایت دیگر….

این هم یک عکس و یک فیلم کوتاه از بوسیدن دست ولی امر شیعیان جهان  توسط یک خانم نامحرم !!   البته    با حائل !!!    يعني ميشه  یک پارچه گذاشت روی دست نامحرم و آن را تا سیر شدن بوسید!!!

 

 

با مشاهده کلیپ متوجه صدای بوسه ی آبدار می شوید!!!


خوب اگر اینطور هست پس   در این زمانه حالا زناکارها هم با حائل  زنا می کنند!!!

این هم یک عکس از دوران قبل از انقلاب در اون زمان همین آخوندها دست  زنان نامحرم را می بوسیدند

 

Posted in: برگ سبز